Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

PE logo

                    

 
A- A A+
 

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 18.06.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

W przypadku nie odebrania stypendium
we wskazanym terminie
konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr 91 4609 755.

UWAGA !!!

Zwrot opłaty za obiady za miesiąc marzec 2020 r.

Rodzice uczniów, którzy dokonali wpłaty za obiady za miesiąc marzec 2020 r., proszeni są o napisanie pisma do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie z prośbą o zwrot niewykorzystanej kwoty od dnia 12.03.2020 r.

     W piśmie proszę podać, którego dziecka dotyczy zwrot (imię i nazwisko dziecka, klasa), kontaktowy nr telefonu oraz nr rachunku bankowego, na który będzie zwrócona nadpłacona kwota.

Prośbę należy dostarczyć do szkoły lub wysłać drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trwająca epidemia COVID-19 wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii Szkołą Podstawowa nr 12 w Szczecinie organizuje dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

Instrukcja do naboru wniosków na dyżur wakacyjny

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola - wakacje

W dniach 02.06.2020r. do 30.06.2020r. trwać będzie nabór kandydatów do świetlicy szkolnej dla przyszłych klas I-IV.

Zapisując dziecko do świetlicy rodzic powinien:

  • zapoznać się z regulaminem obowiązującym w świetlicy, zakładka:

Świetlica

  • pobrać wymagane dokumenty ze strony internetowej szkoły, zamieszczone w zakładce:

Świetlica/Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

  • komplet dokumentów (karta zgłoszenia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu) należy przesłać w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w tytule maila prosimy podaćimię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/21          

(Uwaga! Rodzice uczniów przyszłych klas I w temacie e-maila podają imię, nazwisko i wpisują tylko klasa I   Przykład: Ewa Nowak, kl. I)

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas ósmych, konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego,
j. niemieckiego i matematyki. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, w celu omówienia szczegółów spotkania, najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

harmonogram

Od 2 czerwca umożliwiamy uczniom z pozostałych klas 4 – 8 uczestnictwo na terenie szkoły
w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (do 5 osób) z przedmiotów według harmonogramu konsultacji. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu, w celu omówienia szczegółów spotkania, najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

harmonogram

Konsultacje mają charakter dobrowolny. Uczeń musi na pierwsze spotkanie przynieść pisemną zgodę rodzica na udział w konsultacjach z nauczycielem bezpośrednio w szkole.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.