Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ Z EKOLOGII.

W Szkole Podstawowej nr 12 co roku odbywają się lekcje dotyczące działań w ramach realizacji szkolnego programu z ,,EKOLOGII”. Program obejmuje grupę dzieci z zerówki, uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe oraz uczniów od klasy pierwszej do ósmej.

W czasie lekcji z techniki w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 realizowano następujące cele:

  • Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia (stan środowiska przyrodniczego) na Ziemi.

  • Zapoznanie z przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska (wód, powietrza, gleby).

  • Zapoznanie z zasadami i sposobami ochrony środowiska przyrodniczego (i rozumienie konieczności ich przestrzegania).

  • Włączanie w akcje i działania proekologiczne.

  • Kształtowanie właściwych nawyków: oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów – w celu recyklingu, itp..

  • Wdrażanie do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

  • Stwarzanie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci/uczniów na inne osoby (członków rodzin dzieci/uczniów, innych ludzi).

Poszerzanie zasobu słownictwa o znaczeniu przyrodniczo-ekologicznym.

Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środowisku naturalno-przyrodniczym.

Aktywną postawę na rzecz ochrony środowiska, kontynuacja różnych akcji w środowisku najbliższym i nie tylko.

Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin.

Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego.

Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska.

Dostarczanie odpowiednich wzorców zachowań.

Wykształcenie umiejętności i chęci działań na rzecz środowiska.

 

Przykładowy scenariusz zajęć w klasach IV-VI.

I.Temat: Dlaczego warto dbać o moje środowisko? – opracowanie oraz wykonanie plakatu. II. Cel ogólny: rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów, ich segregowania oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

III. Cel szczegółowy: uczeń segreguje śmieci w domu oraz w szkole do odpowiednich pojemników. Potrafi nazwać rodzaje tworzyw sztucznych z których wykonane są przedmioty, przybory do codziennego użytku. Uczeń wskazuje niebezpieczne odpady. Zna sposoby zapobiegania zatrucia rzek oraz powierzchni Ziemi. Potrafi przekazać emocje, treść zadania w formie plakatu.

IV. Metody pracy: praca w zespole lub indywidualna.

V. Materiały do pracy: brystol, kolorowy papier, wycinanki, bibuła, wycinki z czasopism, klej, ozdoby plastyczne.

VI. Podsumowanie: nauczyciel wraz z uczniami ocenia prace uczniów. Prosi, aby uczniowie wymienili zasady, które przekazali poprzez plakaty. Następnie wszystkie zasady zostały wypisane na tablicy.

Najlepsze prace będą umieszczane na korytarzach szkoły oraz zaprezentowane również w miesiącu marcu w czasie Dnia Otwartego Szkoły.

Wszystkim uczestnikom programu ,,Ekologicznego” przeświecała myśl globalnych rodzinnych działań oraz postanowienie, że należy nadal kontynuować zaplanowane cele w II półroczu szkolnym

Uczniowie klasy VI A na zdjęciach prezentują rezultaty prac uczniów z klas IV-VI.

Działania ekologiczne zaktywizowały nie tylko dzieci, ale ich środowiska rodzinne oraz lokalne do różnorodnych działań.

Podsumowując wszyscy realizatorzy programu mają nadzieję, że ich wysiłek nie pójdzie na marne, ponieważ dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły  zdobyli już szeroką wiedzę o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, jakim oddychamy, na zdrowie ludzi i otoczenie, zostali również uświadomieni, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy z nas, dziecko, rodzic, sąsiad. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób. Jeśli najmłodsi będą znali realne zagrożenia, jakie powoduje nieszanowanie przyrody, to powiedzą o tym rodzicom, którzy mogą zmienić swoje niewłaściwe postępowanie i dawne przyzwyczajenia. Podjęte przez nas działania wpłynęły znacząco na zmianę postaw dzieci, rodziców, społeczności lokalnej. Teraz każde dziecko wie, co to jest  niska emisja i co jest jej przyczyną. Zdobyta wiedza na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska może spowodować zanik niepożądanych zachowań szkodzących środowisku, wszak potrafią wpływać na zachowania rodziców.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uczestnicy działań ekologicznych będą żyli „w zgodzie z przyrodą i samym sobą – poznawali jej piękno, szanowali prawa nią rządzące i chronili od degradacji. ”

Koordynator programu:
Jolanta Małecka
Resized 20230209 081940Resized 20230209 082056Resized 20230209 082346Resized 20230209 082354Resized 20230209 082524Resized 20230209 082717Resized 20230209 082838Resized 20230209 083003Resized 20230209 083621Resized 20230209 083925Resized 20230209 102458

 

 

W grudniu odbył się konkurs astronomiczny ” Per Aspera ad Astra”, który zadedykowany był uczniom klas V – VIII. Konkurs składał się z dwóch części i obejmował dwa tygodnie grudnia. W trzecim tygodniu nastąpiło podsumowane.

Celem konkursu było pobudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży szeroko pojętą eksploracją kosmosu oraz zachęcenie ich do realizowania powiązanych z tym aktywności. Motywem przewodnim było poznawanie Wszechświata oraz dorobku ludzkości w zakresie badań przestrzeni kosmicznej. Uczestnicy grali w grę dydaktyczną „Układ Słoneczny” oraz poszukiwali odpowiedzi na pytania z zakresu astronomii i kosmologii np.: Jak nazywa się najmniejszy a jak największy gwiazdozbiór na niebie? Do nazw obiektów „głębokiego kosmosu” dopisz odpowiednie oznaczenia z Katalogu Messiera itp.

Wszyscy uczniowie biorący udział w tym konkursie są wygranymi. Za uczestnictwo otrzymali dodatkowe oceny z geografii. Gratuluję!

Renata Czachoń
IMG 20221208 111212IMG 20221208 120727IMG 20221208 121234IMG 20221208 121545IMG 20221209 095716IMG 20221216 103253

W ramach programu edukacyjnego „Być jak Galileusz” w listopadzie został ogłoszony konkurs dla klas 4 - 6, „Matematyka w sztuce – sztuka w matematyce”. Matematykę w sztuce obserwować możemy w architekturze, malarstwie, czy rzeźbiarstwie. Obrazy i rzeźby często są inspirowane regułami matematycznymi.
Celem konkursu było:
Rozwijanie zainteresowań uczniów,
Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej,
Popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród młodzieży szkolnej,
Pokazanie matematyki w codziennym życiu, przyrodzie, sztuce.
Zasady i przebieg konkursu:
Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, która w ciekawy sposób przedstawi matematykę obecną w codziennym życiu człowieka.

Uczniowie wykazali się w swoich pracach niesamowitą wyobraźnią i zaangażowaniem. Wszyscy z nich zostali nagrodzeni „Niepytką” , dobrymi ocenami z plastyki i matematyki. Została również zorganizowana wystawa prac na holu szkolnego korytarza.
IMG 20221207 WA0013IMG 20221207 WA00142IMG 20221206 113917IMG 20221206 113923

29.11.2022r. na lekcji biologii i na zajęciach dodatkowych uczniowie klasy 7a samodzielnie wykonywali modele płuc. Na zajęciach uczyliśmy się w jaki sposób oddycha człowiek. Uczniowie skonstruowali prosty model klatki piersiowej zbudowany z butelki, rurki, balonu i rękawiczki chirurgicznej. 
Paulina Wierzbicka - nauczyciel biologii
IMG 20221129 155116IMG 20221129 155144IMG 20221129 155148IMG 20221129 155446IMG 20221129 155547IMG 20221129 155556IMG 20221129 160237IMG 20221129 160244IMG 20221129 160246

Jaki to kamień, minerał a może to meteoryt? Takie pytania nasuwają się, gdy w czasie spaceru podniesiemy kawałek krzemienia, nad morzem znajdziemy otoczak, a przy przechodzeniu przez ulicę potkniemy się o krawężnik. Na lekcji geografii w formie warsztatów uczniowie klasy 7A i 7B poznawali różne rodzaje skał i minerałów. Na podstawie przewodnika „Minerały, kamienie szlachetne, skały, meteoryty” oraz za pomocą doświadczeń szukali odpowiedzi na zadane pytania: To kwarc czy sól? Wapień czy pumeks? Serpentynit czy siarka?

Uczniowie dowiedzieli się : co to jest skała, co to jest minerał, co to jest petrografia i mineralogia, które skały mają budowę jednorodną, a które różnorodną, jaka jest różnica między skałą a minerałem, potrafią dokonać podziału skał ze względu na ich genezę, krótko scharakteryzować poszczególne grupy skał, uzasadnić przydatność gospodarczą skał i minerałów. Warsztaty są ciekawą formą nauki, uczniowie na takiej lekcji wykazują chęć poznawania świata, współpracują w grupie, prezentują własne zdanie.

Renata Czachoń

IMG 0362IMG 0363IMG 0364IMG 0365IMG 0378IMG 0380IMG 0382IMG 0383IMG 0384IMG 0385

Projekt Galileusz - wrzesień

Na dzisiejszej lekcji biologii (29.09.22r.) uczniowie klasy 5b brali udział w pierwszej części projektu Galileusz, przeprowadzając eksperyment biologiczny pt. „Wykrywanie skrobi w materiale roślinnym”. Podczas zajęć praktycznych, uczniowie samodzielnie wykrywali za pomocą odczynnika jodyny, obecność skrobi w materiale biologicznym, barwiąc ziemniaka, banana, pietruszkę i jabłko. Na zajęciach uczniowie zapoznawali się z zasadami bezpiecznego eksperymentowania, stawiali hipotezy, samodzielnie wykonywali eksperyment (porównując zabarwienie w próbie kontrolnej i próbach badanych), analizowali własne wyniki i podejmowali próby wyciągania wniosków. Dokumentowali wyniki w kartach pracy.
1664293874146166429387416116642938742261664293874265

 

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.