Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Tuż przed  rozpoczęciem nauki zdalnej uczniowie klasy 1 a pod opieką pani Lidii Teleman nagrali pięknie przygotowany utwór patriotyczny "Biało-czerwone jest moje serce".  Celem realizowanego projektu jest wyrażanie świadomości patriotycznej uczniów żyjących w kraju i na emigracji. Ważnym elementem zadań projektowych jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych oraz ukazanie, że polskość może być przeżywana niezależnie od miejsca zamieszkania. Utwór będzie częścią filmu projektowego wymienianego między ośrodkami polonijnymi w Phoenix, Reykjaviku oraz w Brukseli.
projekt 1projekt 2projekt 3

PROJEKT EDUKACUJNY DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 

Nazwa projektu:  Międzynarodowy projekt edukacyjny: „Gdzie biją polskie serca?”

Koordynator projektu: s. Ewelina Betkało

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  Nauczyciele współpracujących szkół

Czas trwania: Rok szkolny 2021/2022

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie

Katolicka Szkoła Podstawowa w Szczecinie

Polska Szkoła Katolicka w Phoenix, USA

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Reykjaviku, Islandia

Szkoła Podstawowa przy Ambasadzie RP w Brukseli, Belgia

 

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu jest wyrażenie świadomości patriotycznej dzieci żyjących w kraju i na emigracji. Ważnym elementem zadań projektowych  jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych oraz ukazanie dzieciom, że polskość może być przeżywana  niezależnie od miejsca zamieszkania. Projekt zakłada korelację międzyprzedmiotową i oparty jest o innowacyjnych metodach nauczania, w tym TIK-u.

 

Rozwijane kompetencje kluczowe:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym (kształtowanie zdolności wyrażania i  interpretowania pojęć, myśli, uczuć i faktów);
 • porozumiewanie się w językach obcych oraz kształtowanie świadomości różnorodności narodowej i kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej;
 • kompetencje informatyczne (posługiwanie się podstawowymi umiejętnościami w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu);
 • kompetencje społeczne i obywatelskie, opierające się na znajomości pojęć: patriotyzm, tożsamość narodowa, integracja międzynarodowa, emigracja, Polonia;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość przejawiające się w zdolności do wcielania pomysłów w życie oraz planowaniu podejmowanych przedsięwzięć i prowadzenia ich do zamierzonego celu;
 • świadomość i ekspresja kulturalna polegające na docenieniu twórczego wyrażania myśli, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu.

 Cele szczegółowe projektu:

 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • utrwalenie zaznaczenia pojęć: patriotyzm, emigracja, Polonia, tożsamość narodowa;
 • korzystanie z bogactwa polskiej tradycji i kultury narodowej;
 • poznanie najważniejszych informacji o krajach, w których mieszkają uczniowie;
 • kształcenie umiejętności pracy w grupach;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego Polaków, ale także innych narodowości;
 • doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.

Sposób realizacji:

Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność  uczniów, którzy podejmować będą  różnorakie działania w trakcie zajęć. Projekt realizowany będzie poprzez, w zależności od szkoły, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat podejmowanych przez projekt zagadnień.

Spodziewane efekty:

 • poszerzenie wiedzy na temat Polski, pojęć związanych z patriotyzmem oraz poznanie miejsc i krajów, w których żyją Polacy;
 • wzmocnienie związków emocjonalnych z ojczyzną;
 • umiejętność współpracy w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
 • nabycie umiejętności plastycznych, wokalnych, graficznych oraz informatycznych;
 • umiejętność prezentowania i dzielenia się swoją pracą.

Harmonogram przebiegu projektu:

 

– Prezentacja Miejsca Zamieszkania

Uczniowie nagrywają krótki (5 minutowy film) o miejscu ich zamieszkania. W filmie prezentujemy krótko kraj, miasto oraz szkołę, w której się uczymy. Filmy wymieniamy między szkołami biorącymi udział w projekcie.

Mapa miejsc zamieszkania Polaków

Uczniowie oglądają filmy przesłane przez uczestników projektu z innych szkół i wykonują mapę.  Zaznaczają na niej miejscowości, w których żyją Polacy (utrwalamy pojęcia tożsamość narodowa, emigracja, Polonia). Mapa robiona jest w grupach projektowych. Pomocą w pracy jest także przygotowana przez koordynatora projektu prezentacja multimedialna.

– Piosenka patriotyczna

Uczniowie, wraz z nauczycielem, dokonują wyboru i prezentują wybraną pieśń patriotyczną. Wykonanie utworu nagrywamy w formie filmiku i wymieniamy między szkołami. W grupach projektowych śpiewamy pieśni patriotyczne wykorzystując nadesłane nagrania.

Ewaluacja

Działania projektowe będą systematycznie monitorowana poprzez:

 •  obserwację i rozmowy z uczniami,
 •  analizę wytworów uczniów,
 •  wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu.

Podsumowanie projektu „Gdzie biją polskie serca? odbędzie się także poprzez przesłanie pisemnych podziękowań i dyplomów.

                                 Projekt edukacyjny - „Moja rodzina”

Cele:

- promowanie wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego

- wzmocnienie poczucia więzi z rodziną i relacji panujących między jej członkami

- wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny

- uwrażliwienie na potrzebę wspólnego spędzania czasu, dbałości o dobro jakim jest wspólnota pokoleniowa

- kultywowanie tradycji rodzinnych

- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

Termin:

Październik 2021 – maj 2022

Tematyka i harmonogram działań:

Tematyka

Opis

Miesiąc

Klasa

Opiekun projektu

1.Kartka z pamiętnika „Dzień
z życia rodziny”

2. Historia wokół nas. Pamiątki rodzinne

Praca pisemna

 

 

Pokaz, prezentacja, rozmowa

październik

 

 

październik

8 B, 5 A

 

 

4 A, 4 B

Danuta Giewoń

Marta Kozak, Małgorzata Ćwikowska

Drzewo genealogiczne mojej rodziny

Dowolna technika plastyczna

listopad

4 A, 4 B

Marta Kozak,

Małgorzata Ćwikowska

1. Świąteczne sesje zdjęciowe

 2. Znaczenie bliskości rodziny
w czasie Świąt Bożego
Narodzenia na podstawie „Opowieści wigilijnej”

Inspiracje na świąteczne zdjęcia. Kolaż ze zdjęć.

Pogadanka. Praca pisemna

grudzień

 

grudzień

wszystkie klasy

 

7 A, B, C

Renata Czachoń

 

Dorota Nowak

1. „Moja rodzina – moja mama, mój tata, mój brat…”

2. Dzień Babci, Dzień Dziadka – życzenia

3. Portret cierpiącego ojca po stracie dziecka

Praca pisemna, charakterystyka członka rodziny

 

Praca pisemna

 

Praca pisemna

styczeń

 

 

styczeń

 

styczeń

8 B. 5 A

 

 

4 B

 

7 A, B, C

Danuta Giewoń

 

 

Danuta Giewoń

 

Dorota Nowak

Rodzina   - oczekiwania
a rzeczywistość

Pogadanka

luty

7 A

Dorota Nowak

1. O relacji dwóch sióstr i matki na podstawie „Balladyny

2. „Z albumu mojej babci”

Praca pisemna

 

Komiks inspirowany starą, rodzinną fotografią

marzec

 

marzec

7 A, B, C

 

Klasy 5 - 7

Dorota Nowak

 

Aleksandra Stołecka

Moja szczęśliwa rodzina

Technika dowolna

kwiecień

Klasy 4 - 7

Tomasz Kibic

Podsumowanie projektu

 

maj

 

Renata Czachoń

Zapraszamy do współpracy rodziców, dziadków i innych członków rodzin.

Czekamy na propozycję i inicjatywy podejmowane przez rodziców w projekcie „Moja rodzina”.

Sprawozdanie z realizacji projektów rok szkolny 2020/2021

                                                                 I semestr

Pierwszy projekt: podsumowano w styczniu 2021 roku.

W projekcie „Dziedzictwo od kuchni – przez żołądek do serca” wzięło udział 19 uczniów oraz ich rodzice i dziadkowie.

Powstało 21 prac z tradycyjnymi przepisami.

Oto lista:

 1. Natalia Malinowska klasa 4 "Pierniczki Natalii"
 2. Amelia Jędrusik klasa 6 B "Pierniczki Amelii"
 3. Damian Denis klasa 6 B   "Pierogi z kapustą i grzybami"
 4. Patryk Walczak 6 B "Rogal pleciony"
 5. Julia Kamieniak klasa 6 C "Kruche ciasteczka"
 6. Laura Maksymowicz klasa 6 C   "Rożki", "Pieczeń rzymska", " Rosół"
 7. Emilia Wachnik klasa 6 C "Ciasteczka z kleiku ryżowego"
 8. Bartosz Żebrowski klasa 6 C "Żelazne kluski"
 9. Wojciech Gołąbek klasa 7 A "Sałatka jarzynowa"
 10. Daniil Laktin klasa 7 A "Deser - Rozbite lustro"
 11. Wiktoria Biernat klasa 7 C "Sałatka jarzynowa"
 12. Kinga Miska klasa 7 C "Krem z dyni z mlekiem kokosowym"
 13. Nikola Osolińska klasa 7 C "Świąteczny napój"
 14. Amelia Samborska klasa 7 C "Barszcz czerwony z uszkami"
 15. Oliwia Szymaszek klasa 7 C " Pierniczki"
 16. Dominik Zawadzki klasa 7 C "Pierniczki"
 17. Paulina Koralewska klasa 8 A " Chlebek Pita"
 18. Jan Musiej klasa 8 A "Paprykarz szczeciński"
 19. Gracjan Tołek klasa 8 A "Makówki".

                                                             II semestr

W II semestrze tworzyliśmy mini-książkę kucharską w oparciu o nadesłane przepisy. Ogłoszono konkurs plastyczny na okładkę książki kucharskiej.

Nadesłano kilkanaście prac z których komisja w składzie:

Renata Czachoń - przewodnicząca, Małgorzata Ćwikowska, Tomasz Kibic wybrała cztery najlepsze okładki i przyznała:

I miejsce - Bartoszowi Żebrowskiemu z klasy 6 C (okładka książki)

II miejsce - Wiktorii Marczewskiej z klasy 6 C

III miejsce - Klaudii Czarkowskiej z klasy 7 B i Emilii Wachnik z klasy 6 C.

Wykonano mini książkę w formie prezentacji, którą można obejrzeć w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                          Opiekun projektów

                                                                                                                               Renata Czachoń

                                                         Projekt edukacyjny

                                                       Rok szkolny 2020/2021

Smakowite i pełne wartości odżywczych PROJEKTY w zakresie edukacji o dziedzictwie kulturowym:

 1. „Dziedzictwo od kuchni – przez żołądek do serca” – I semestr
 2. Tworzymy mini książkę kucharską „Rodzinne smaki z tradycją” – II semestr

Dziedzictwo to olbrzymia skarbnica tradycyjnych smaków, zapachów, składników i dań. To źródło inspiracji i twórczych eksperymentów. Zapraszam uczniów, rodziców i dziadków do wzięcia udziału w projekcie kulinarnym. Zaprezentujcie potrawę którą odziedziczyliście po poprzednich pokoleniach, podajcie przepis i wykonajcie ją razem z dzieckiem. Podzielcie się waszą ulubioną, zdrową tradycyjną potrawą.

Aby wszystko „szło jak po maśle” wykonajcie to wg załączonego schematu:

 1. Nazwa potrawy
 2. Składniki potrawy
 3. Przepis – jak wykonać
 4. Zdjęcie gotowej potrawy
 5. Zdjęcia kolejnych czynności
 6. Można też dodać historię związaną z potrawą (jeżeli taka jest).

Czas trwania projektu – październik, listopad, grudzień 2020

Cele projektu:

 • przywracanie pamięci o minionych osobach, wydarzeniach, tradycji
 • rozwój więzi międzypokoleniowych
 • wzbudzanie w młodym pokoleniu poczucia dumy z tego, co odziedziczyli po przodkach
 • uczenie odpowiedzialności za to, co mają przekazać przyszłym pokoleniom.

                                                                                                    

                                                                                                                Opiekun projektu

                                                                                                                   Renata Czachoń

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.