Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 
Rada Rodziców podpisała polisę nr 80150028806, która obowiązuje od dnia 01 września 2022 r.
Wybrano wariant 2 składka roczna 46 zł. Płatność u wychowawcy klas do dnia 10 października 2022 r.

Wyprawka szkolna ucznia klasy I

 • Mały blok biały (1) i kolorowy (2),
 • Mały blok techniczny biały(1) i kolorowy(2),
 • Papier kolorowy do wycinania ( wycinanki),
 • Plastelina,
 • Nożyczki w piórniku, klej w sztyfcie w piórniku,
 • Farby, pędzelki różnej grubości, pojemnik na wodę,
 • Krepina kolorowa - podpisać każdą i związać,
 • Kredki ołówkowe noszone w piórniku,
 • Kredki świecowe (najlepsze Bambino) zostawione w szafce,
 • Trzy ołówki dobrze zatemperowane,
 • Temperówka, linijka, gumka,
 • Strój do ćwiczeń: spodenki, biała koszulka z krótkim rękawem, tenisówki, wszystko włożone do worka tekstylnego, worek podpisany,
 • Na ćwiczenia i zeszyty nakleić naklejkę w prawym dolnym rogu na zewnątrz i podpisać, Podręczniki obłożyć i podpisać w środku, a na okładkę dodatkowo nakleić naklejkę z podpisem,
 • Bidon (plastikowy), kanapnik, chusteczki higieniczne (uzupełniać na bieżąco),
 • Ryza papieru ksero białego.

Uprzejmie informuję, że 30 sierpnia br. o godzinie 16,00 na dużej hali (wejście od hali) odbędzie się spotkanie
z Rodzicami dzieci i uczniów, które rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej SP12
w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022. W trakcie spotkania omówione zostaną sprawy związane z organizacją nauki w roku szkolnym 2021/2022. Zostaną przedstawione
listy dzieci i uczniów z przydziałem do oddziałów. Wychowawcy omówią program i wyprawki szkolne.

Prosimy o punktualność i zachowanie bezpiecznej odległości oraz zakrycie ust i nosa maseczką.

 

Dyrektor szkoły
Ireneusz Ruszniak

Samodzielne wyjścia uczniów ze szkoły

 1. Podstawą samodzielnego opuszczenia szkoły przez ucznia jest wypełniona przez rodziców (prawnych opiekunów) Karta wyjść ucznia ze szkoły, którą rodzic (prawny opiekun) może uzupełniać w ciągu roku szkolnego o dodatkowe informacje lub wprowadzić zmiany.
 2. W pojedynczych sytuacjach, gdy dziecko musi wyjść wcześniej ze szkoły niż zostało to zapisane w Karcie wyjść ucznia ze szkoły w (wizyta u lekarza, niespodziewany wyjazd, itp.) uczeń przedstawia nauczycielowi wychowawcy/nauczycielowi pisemną informację od rodzica (prawnego opiekuna). Nauczyciel wychowawca/nauczyciel podpisuje ją. i. Dziecko wychodząc ze szkoły zostawia tę informację pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach, który odnotowuje ten fakt w zeszycie wyjść dołączając Kartę wyjścia ucznia ze szkoły.
 3. Tylko pisemna informacja rodzica (opiekuna prawnego) jest podstawą do samodzielnego opuszczenia szkoły przez dziecko. W szczególnych sytuacjach potwierdzone przez wychowawcę (na podstawie informacji w e-dzienniku lub rozmowy telefonicznej).
 4. Uczniowie nie mogą opuszczać szkoły i wracać do niej w czasie nieoznaczonym przez rodzica (opiekuna prawnego) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły bez wiedzy rodzica (opiekuna prawnego) oraz wychowawcy nauczyciela/nauczyciela.

Karta wyjścia ucznia ze szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że uczniowie naszej szkoły objęci są nieodpłatną opieką stomatologiczną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie i Stomatologiczne „LASER” Szymczak.

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 86, w gabinecie nr 22w środy i czwartki w godzinach od 1200 do 1800.

Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru na podstawie z Zarządzenia 213/20 Prezydenta Miasta Szczecina.

 1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki oraz idzienniku umieszczony zostanie wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełniony wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną w terminie od 11.05 do 14.05.2020 r.
 7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 8. Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją o terminie i godzinach otwarcia placówki.
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku/oświadczenia.
 10. Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są zawieszone do 15 maja oraz do momentu osiągnięcia przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym
  i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.
 11. Planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zmienionych warunkach pracy 18 maja.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.