Szkoła Podstawowa nr 12

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru na podstawie z Zarządzenia 213/20 Prezydenta Miasta Szczecina.

 1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki oraz idzienniku umieszczony zostanie wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełniony wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wniosek/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną w terminie od 11.05 do 14.05.2020 r.
 7. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 8. Rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją o terminie i godzinach otwarcia placówki.
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku/oświadczenia.
 10. Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych są zawieszone do 15 maja oraz do momentu osiągnięcia przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym
  i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.
 11. Planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zmienionych warunkach pracy 18 maja.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

W związku z zagrożeniem
koronawirusem informujemy, że wypłata
stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 18.03.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że uczniowie naszej szkoły objęci są nieodpłatną opieką stomatologiczną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Lekarskie i Stomatologiczne „LASER” Szymczak.

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 86, w gabinecie nr 22w środy i czwartki w godzinach od 1200 do 1800.

Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Zgoda_rodzica / prawnego opiekuna

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.