Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

 • Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 • Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
 • Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 • Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
 • Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 15.00,
 • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 • Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 • Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Instrukcja potwierdzenia woli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
ze względu na zagrożenie koronawirusem
 ograniczenie funkcjonowania szkół zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r. 
(Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642).

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 16.04.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

W przypadku nie odebrania stypendium

we wskazanym terminie

konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny

pod nr 91 4609 755.

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych,
w związku z koronawirusem w Polsce

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r.

Uprzejmie Państwu przypominam, że trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
i klas I w szkołach podstawowych. Zakończenie rekrutacji nastąpi 27.03.2020 r.

Zapisu można dokonać:

 1. Przez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/szczecin/ i wówczas konieczny kontakt telefoniczny w celu podania identyfikatora zgłoszenia/wniosku.
 2. Drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z obowiązkowym podaniem numeru kontaktowego; wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Telefonicznie pod numerem tel. 914609755.
 4. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania wniosków w placówce:

 • Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna
 • Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 8.00 — 15.00.
 • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły.
 • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
 • Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty.
 • Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.
 • Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka.
 • Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji.
 • Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.

Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie szkoły.

Prowadzimy REKRUTACJĘ uczniów do klasy IV sportowej

O przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego o profilu kajakarstwo mogą starać się 2010 – 2011 (obecne klasy III)

 1. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – 914609755

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy ogólnodostępnej z oddziałem sportowym w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

 1. Dokumenty w wersji papierowej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 2. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.