Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

 • Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 • Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,
 • Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

 Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 • Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
 • Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 15.00,
 • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 • Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 • Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Instrukcja potwierdzenia woli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
ze względu na zagrożenie koronawirusem
 ograniczenie funkcjonowania szkół zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r. 
(Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642).

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 16.04.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

W przypadku nie odebrania stypendium

we wskazanym terminie

konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny

pod nr 91 4609 755.

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych,
w związku z koronawirusem w Polsce

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r.

Uprzejmie Państwu przypominam, że trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
i klas I w szkołach podstawowych. Zakończenie rekrutacji nastąpi 27.03.2020 r.

Zapisu można dokonać:

 1. Przez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/szczecin/ i wówczas konieczny kontakt telefoniczny w celu podania identyfikatora zgłoszenia/wniosku.
 2. Drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z obowiązkowym podaniem numeru kontaktowego; wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Telefonicznie pod numerem tel. 914609755.
 4. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania wniosków w placówce:

 • Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna
 • Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 8.00 — 15.00.
 • Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły.
 • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
 • Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty.
 • Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.
 • Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka.
 • Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji.
 • Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.

Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie szkoły.

Prowadzimy REKRUTACJĘ uczniów do klasy IV sportowej

O przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego o profilu kajakarstwo mogą starać się 2010 – 2011 (obecne klasy III)

 1. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – 914609755

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy ogólnodostępnej z oddziałem sportowym w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

 1. Dokumenty w wersji papierowej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 2. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty.

W związku z zagrożeniem
koronawirusem informujemy, że wypłata
stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 18.03.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.