Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ Z EKOLOGII.

W Szkole Podstawowej nr 12 co roku odbywają się lekcje dotyczące działań w ramach realizacji szkolnego programu z ,,EKOLOGII”. Program obejmuje grupę dzieci z zerówki, uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe oraz uczniów od klasy pierwszej do ósmej.

W czasie lekcji z techniki w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 realizowano następujące cele:

  • Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia (stan środowiska przyrodniczego) na Ziemi.

  • Zapoznanie z przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska (wód, powietrza, gleby).

  • Zapoznanie z zasadami i sposobami ochrony środowiska przyrodniczego (i rozumienie konieczności ich przestrzegania).

  • Włączanie w akcje i działania proekologiczne.

  • Kształtowanie właściwych nawyków: oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów – w celu recyklingu, itp..

  • Wdrażanie do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

  • Stwarzanie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci/uczniów na inne osoby (członków rodzin dzieci/uczniów, innych ludzi).

Poszerzanie zasobu słownictwa o znaczeniu przyrodniczo-ekologicznym.

Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środowisku naturalno-przyrodniczym.

Aktywną postawę na rzecz ochrony środowiska, kontynuacja różnych akcji w środowisku najbliższym i nie tylko.

Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin.

Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego.

Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska.

Dostarczanie odpowiednich wzorców zachowań.

Wykształcenie umiejętności i chęci działań na rzecz środowiska.

 

Przykładowy scenariusz zajęć w klasach IV-VI.

I.Temat: Dlaczego warto dbać o moje środowisko? – opracowanie oraz wykonanie plakatu. II. Cel ogólny: rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów, ich segregowania oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

III. Cel szczegółowy: uczeń segreguje śmieci w domu oraz w szkole do odpowiednich pojemników. Potrafi nazwać rodzaje tworzyw sztucznych z których wykonane są przedmioty, przybory do codziennego użytku. Uczeń wskazuje niebezpieczne odpady. Zna sposoby zapobiegania zatrucia rzek oraz powierzchni Ziemi. Potrafi przekazać emocje, treść zadania w formie plakatu.

IV. Metody pracy: praca w zespole lub indywidualna.

V. Materiały do pracy: brystol, kolorowy papier, wycinanki, bibuła, wycinki z czasopism, klej, ozdoby plastyczne.

VI. Podsumowanie: nauczyciel wraz z uczniami ocenia prace uczniów. Prosi, aby uczniowie wymienili zasady, które przekazali poprzez plakaty. Następnie wszystkie zasady zostały wypisane na tablicy.

Najlepsze prace będą umieszczane na korytarzach szkoły oraz zaprezentowane również w miesiącu marcu w czasie Dnia Otwartego Szkoły.

Wszystkim uczestnikom programu ,,Ekologicznego” przeświecała myśl globalnych rodzinnych działań oraz postanowienie, że należy nadal kontynuować zaplanowane cele w II półroczu szkolnym

Uczniowie klasy VI A na zdjęciach prezentują rezultaty prac uczniów z klas IV-VI.

Działania ekologiczne zaktywizowały nie tylko dzieci, ale ich środowiska rodzinne oraz lokalne do różnorodnych działań.

Podsumowując wszyscy realizatorzy programu mają nadzieję, że ich wysiłek nie pójdzie na marne, ponieważ dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły  zdobyli już szeroką wiedzę o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, jakim oddychamy, na zdrowie ludzi i otoczenie, zostali również uświadomieni, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy z nas, dziecko, rodzic, sąsiad. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób. Jeśli najmłodsi będą znali realne zagrożenia, jakie powoduje nieszanowanie przyrody, to powiedzą o tym rodzicom, którzy mogą zmienić swoje niewłaściwe postępowanie i dawne przyzwyczajenia. Podjęte przez nas działania wpłynęły znacząco na zmianę postaw dzieci, rodziców, społeczności lokalnej. Teraz każde dziecko wie, co to jest  niska emisja i co jest jej przyczyną. Zdobyta wiedza na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska może spowodować zanik niepożądanych zachowań szkodzących środowisku, wszak potrafią wpływać na zachowania rodziców.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uczestnicy działań ekologicznych będą żyli „w zgodzie z przyrodą i samym sobą – poznawali jej piękno, szanowali prawa nią rządzące i chronili od degradacji. ”

Koordynator programu:
Jolanta Małecka
Resized 20230209 081940Resized 20230209 082056Resized 20230209 082346Resized 20230209 082354Resized 20230209 082524Resized 20230209 082717Resized 20230209 082838Resized 20230209 083003Resized 20230209 083621Resized 20230209 083925Resized 20230209 102458

 

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.