Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

PROJEKT EDUKACUJNY DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 

Nazwa projektu:  Międzynarodowy projekt edukacyjny: „Gdzie biją polskie serca?”

Koordynator projektu: s. Ewelina Betkało

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  Nauczyciele współpracujących szkół

Czas trwania: Rok szkolny 2021/2022

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie

Katolicka Szkoła Podstawowa w Szczecinie

Polska Szkoła Katolicka w Phoenix, USA

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Reykjaviku, Islandia

Szkoła Podstawowa przy Ambasadzie RP w Brukseli, Belgia

 

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu jest wyrażenie świadomości patriotycznej dzieci żyjących w kraju i na emigracji. Ważnym elementem zadań projektowych  jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych oraz ukazanie dzieciom, że polskość może być przeżywana  niezależnie od miejsca zamieszkania. Projekt zakłada korelację międzyprzedmiotową i oparty jest o innowacyjnych metodach nauczania, w tym TIK-u.

 

Rozwijane kompetencje kluczowe:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym (kształtowanie zdolności wyrażania i  interpretowania pojęć, myśli, uczuć i faktów);
 • porozumiewanie się w językach obcych oraz kształtowanie świadomości różnorodności narodowej i kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej;
 • kompetencje informatyczne (posługiwanie się podstawowymi umiejętnościami w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu);
 • kompetencje społeczne i obywatelskie, opierające się na znajomości pojęć: patriotyzm, tożsamość narodowa, integracja międzynarodowa, emigracja, Polonia;
 • inicjatywność i przedsiębiorczość przejawiające się w zdolności do wcielania pomysłów w życie oraz planowaniu podejmowanych przedsięwzięć i prowadzenia ich do zamierzonego celu;
 • świadomość i ekspresja kulturalna polegające na docenieniu twórczego wyrażania myśli, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu.

 Cele szczegółowe projektu:

 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • utrwalenie zaznaczenia pojęć: patriotyzm, emigracja, Polonia, tożsamość narodowa;
 • korzystanie z bogactwa polskiej tradycji i kultury narodowej;
 • poznanie najważniejszych informacji o krajach, w których mieszkają uczniowie;
 • kształcenie umiejętności pracy w grupach;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego Polaków, ale także innych narodowości;
 • doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.

Sposób realizacji:

Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność  uczniów, którzy podejmować będą  różnorakie działania w trakcie zajęć. Projekt realizowany będzie poprzez, w zależności od szkoły, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat podejmowanych przez projekt zagadnień.

Spodziewane efekty:

 • poszerzenie wiedzy na temat Polski, pojęć związanych z patriotyzmem oraz poznanie miejsc i krajów, w których żyją Polacy;
 • wzmocnienie związków emocjonalnych z ojczyzną;
 • umiejętność współpracy w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
 • nabycie umiejętności plastycznych, wokalnych, graficznych oraz informatycznych;
 • umiejętność prezentowania i dzielenia się swoją pracą.

Harmonogram przebiegu projektu:

 

– Prezentacja Miejsca Zamieszkania

Uczniowie nagrywają krótki (5 minutowy film) o miejscu ich zamieszkania. W filmie prezentujemy krótko kraj, miasto oraz szkołę, w której się uczymy. Filmy wymieniamy między szkołami biorącymi udział w projekcie.

Mapa miejsc zamieszkania Polaków

Uczniowie oglądają filmy przesłane przez uczestników projektu z innych szkół i wykonują mapę.  Zaznaczają na niej miejscowości, w których żyją Polacy (utrwalamy pojęcia tożsamość narodowa, emigracja, Polonia). Mapa robiona jest w grupach projektowych. Pomocą w pracy jest także przygotowana przez koordynatora projektu prezentacja multimedialna.

– Piosenka patriotyczna

Uczniowie, wraz z nauczycielem, dokonują wyboru i prezentują wybraną pieśń patriotyczną. Wykonanie utworu nagrywamy w formie filmiku i wymieniamy między szkołami. W grupach projektowych śpiewamy pieśni patriotyczne wykorzystując nadesłane nagrania.

Ewaluacja

Działania projektowe będą systematycznie monitorowana poprzez:

 •  obserwację i rozmowy z uczniami,
 •  analizę wytworów uczniów,
 •  wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu.

Podsumowanie projektu „Gdzie biją polskie serca? odbędzie się także poprzez przesłanie pisemnych podziękowań i dyplomów.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.