Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

 Deklaracja dostępności strony internetowej
 Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. Część plików doc, xls, pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości będzie to poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.

2. Część plików pdf to skany dokumentów, takie jak sprawozdania finansowe, zarządzenia, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

3. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej, opublikowanych  również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

4. Brak odnośników do stron zewnętrznych. Odnośniki do załączników otwierają się w nowych oknach, nie powodując utraty otwartych wcześniej treści internetowych..

Wyłączenia

1. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor SP nr 12
  Ireneusz Ruszniak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 091 4609755

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich /www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Floriana Szarego 12, prowadzi do drzwi jeden stopień. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2. W budynku nie ma dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Wewnątrz i na zewnątrz budynku występuje po jednym podjeździe dla wózków inwalidzkich. Nie ma możliwości wejścia na piętro budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach inwalidzkich).

4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

5. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

 

 

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.