Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

logo Laboratoria Przyszłości poziom białe

PE logo

                    

 
A- A A+
 

 Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła działalność 1.09.1954 r.

Pierwszym jej dyrektorem  był Dionizy Jaroszyński. Początkowo mieściła się w parterowym budynku. W 1960 r. oddano do użytku lokalnej społeczności dwa parterowe pawilony; jednak nie zasiliły one bazy SP nr 12 lecz tworzyły odrębną szkołę
SP nr 62.

Konkurentka „12” istniała tylko do 1.01.1965 r. W tym dniu został oddany łącznik, który połączył dwie szkoły w jedną –
SP nr 12. W 1978 r. z inicjatywy dyrektor Czesławy Bojnowskiej nadano szkole imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
1.09.1982 r. powołano Zespół Szkół Podstawowych nr 3.

W jego skład wchodziła istniejąca już „12” oraz Szkoła Wieczorowa nr 3, i tak było do końca sierpnia 1996 r. W 1986 r. gdy dyrektorem była mgr Teresa Janyszek szkoła wzbogaciła się o nowoczesny budynek zwany „nową szkołą”. W 1999 r. za kadencji dyrektor mgr Teresy Streluk oddano do użytku halę sportową wraz z kompleksem boisk o powierzchni 2731 m kw..

W roku szkolnym 1999/2000 zostało powołane do życia Gimnazjum nr 15, któremu SP nr 12 przekazała budynek „nowej szkoły” i część jednego z pawilonów. Od 1.09.2004 r. funkcję dyrektora SP nr 12 objęła mgr Jolanta Małecka, a Gimnazjum
nr 15 mgr Ireneusz Ruszniak. Od tej pory w budynku funkcjonowały dwie odrębne szkoły, które łączyła wspólna baza sportowa,  tradycje siatkarskie i praca na rzecz środowiska lokalnego. Część nauczycieli znalazło zatrudnienie w obu placówkach.

W roku szkolnym 2014/2015 funkcję dyrektora SP nr 12 sprawowała mgr Marzena Mrowińska, jednak dyrektorem powołanego do życia 16 czerwca 2015 roku uchwałą Rady Miasta Szczecina nr IX/176/15 Zespół Szkół nr 15 w Szczecinie  został dotychczasowy dyrektor gimnazjum mgr Ireneusz Ruszniak. 

Reforma oświaty z 2017 roku wprowadziła nową strukturę – powołała ośmioletnią szkołę podstawową, zlikwidowała egzamin szóstoklasisty, zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków.
Od roku 2017/2018 nie przeprowadzono rekrutacji do klas pierwszych dotychczasowego gimnazjum; 31 sierpnia 2019 Gimnazjum nr 15 w Szczecinie wygasło.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego prowadzona jest do chwili obecnej przez dyrektora Ireneusza Ruszniaka
i wicedyrektor Jadwigę Romankiewicz.

Budynek SP nr 12 jest piękny i nowoczesny. Posiada bogate zaplecze, dobrze wyposażone gabinety, środki audiowizualne, pracownię do nauki języków obcych, całodobowy monitoring. Niewątpliwie atutem szkoły jest również  piękna hala sportowa
i nowoczesny kompleks boisk.

W szkole prowadzone są klasy sportowe o profilu kajakarskim oraz siatkarskim dla dziewcząt i chłopców. Corocznie nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w Mistrzostwach Szczecina w obu tych dziedzinach sportu ,z powodzeniem biorą udział
w wielu prestiżowych turniejach i zawodach sportowych.

Z powodzeniem łączymy dziś tradycje obu szkół wchodzących w skład zespołu. Organizujemy wiele atrakcyjnych imprez cyklicznych takich jak: Dzień Patrona, Dzień Europejski, Tydzień Dla Serca, Obchody Roku Wielkiego Polaka, otrzęsiny,  pasowanie na ucznia, czytelnika itp. Organizujemy mnóstwo imprez i konkursów międzyszkolnych, współpracujemy
z organizacjami i środowiskiem lokalnym.

 Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz rodzin potrzebujących oraz bezdomnych zwierząt, adoptują zabytki kultury materialnej w Puszczy Bukowej i sprawują opiekę nad ostojami przyrody.  Regularnie biorą też udział
w maratonie pisania listów w obronie więźniów sumienia, w odezwie na apel organizacji „Amnesty International”. Szkoła jest organizatorem oraz gospodarzem wielu imprez międzyszkolnych, środowiskowych o zasięgu nie tylko lokalnym.

Szkoła uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu akcjach ogólnopolskich: Ogólnopolska Kampania „Szkoła bez przemocy”, Kampania biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Akcja „Bezpieczne dziecko na drodze”, „Sprzątanie Świata”, Akcja „Zbiórka baterii”, „Zbiórka makulatury”, Ogólnopolska Akcja „Narkotykom stop”, Akcja PCK itp. Współpracujemy z Radą Osiedla Podjuch, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPR, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, LOP, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Uniwersytetem Szczecińskim.

Uczniowie uczestniczą w lekcjach i warsztatach muzealnych oraz teatralnych, wyjeżdżają na wycieczki krajowe, a także zagraniczne. Biorą udział w seansach filmowych i spektaklach  teatralnych oraz projektach unijnych. Od września 2019 roku realizowane są zajęcia w ramach projektu „Akademia Kompetencji” – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.Zajęcia z matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki oraz laboratoria informatyczne  i doradztwo edukacyjno – zawodowe są realizowane metodą eksperymentu.

W czasie pandemii nasza szkoła doskonale poradziła sobie z wyzwaniem jakim była nauka zdalna. Od samego początku wszystkie zajęcia prowadzone były w formie online -na platformie MS Teams. Nauczyciele i uczniowie, gdy zaszła taka potrzeba, byli przez szkołę zaopatrywani w potrzebne urządzenia multimedialne.

Dyrekcja szkoły i  nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Dbamy o rozwój ucznia zdolnego poprzez tworzenie programów projakościowych, a  uczniów mających trudności w nauce otaczamy szczególną opieką proponując zajęcia kompensacyjno-korekcyjne i wyrównawcze. W szkole działają liczne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne. Zastosowanie nowoczesnych metod, praca wykwalifikowanych nauczycieli z uczniami, zaowocowała czołowymi miejscami (liczni finaliści
i laureaci) w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.