8a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Godz. Wych. 35 Matematyka 30 Niemiecki 28 Edukacja dla bezpieczeństwa 37 Niemiecki 28
2 WF HS 2 Fizyka 107 Historia 106 Angielski 112 Matematyka 30
3 Polski 106 Biologia 37 Fizyka 107 WF HS 3 WF HS 5
4 Polski 106 Chemia 37 Geografia 112 Infor 103 Polski 106
5 WOS 36 Angielski 112 Polski 106 WOS 36 Historia 36
6 Matematyka 30 Polski 106 Angielski 28 Matematyka 30 Chemia 37
7 G.dyr-z.rozwija 30 WF HS 2 WdŻwR 112 Religia 35 G.dyr-z.rozwija 106
8 ... Religia 35 ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

8b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Chemia 37 Polski 113 Godz. Wych. 30 Fizyka 107 G.dyr-z.rozwija 30
2 Infor 103 Polski 113 WOS 36 Historia 36 Polski 113
3 Angielski 111 WF HS 1 Matematyka 30 Polski 113 WF HS 1
4 Historia 36 Matematyka 30 Fizyka 107 Angielski 111 Niemiecki 28
5 Matematyka 30 Edukacja dla bezpieczeństwa 35 Polski 113 Chemia 37 Matematyka 30
6 WF HS 1 Niemiecki 28 Geografia 112 WF HS 1 Angielski 111
7 G.dyr-z.rozwija 113 WOS 36 Biologia 37 Religia 35 WdŻwR 112
8 ... Religia 35 ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....