7a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Matematyka 104 Biologia 37 Historia 106 Polski 27 Angielski 112
2 Niemiecki 28 Geografia 112 Fizyka 107 Niemiecki 28 Polski 27
3 Polski 27 Fizyka 107 Plastyka 35 Matematyka 104 Polski 27
4 Infor 103 WF HS 1 Muzyka 35 Geografia 112 WF HS 1
5 Angielski 112 Matematyka 104 Chemia 37 Historia 106 Chemia 37
6 Godz. Wych. 27 Polski 27 Matematyka 104 Biologia 37 WdŻwR 112
7 WF HS 1 Angielski 112 Religia 35 WF HS 1 ...
8 ... ... ... Religia 35 ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

7b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Polski 106 Fizyka 107 Matematyka 35 Polski 106 Plastyka 107
2 Chemia 37 Biologia 37 Muzyka 35 WF HS 2 Angielski 112
3 WF HS 2 Matematyka 30 Geografia 112 Angielski 112 Matematyka 30
4 Niemiecki 28 Polski 106 Godz. Wych. 106 Fizyka 107 Chemia 35
5 Infor 103 Polski 106 WF HS 2 Geografia 112 WF HS 2
6 Historia 106 Angielski 112 Biologia 37 Historia 106 Polski 106
7 ... Niemiecki 28 Religia 35 Matematyka 30 WdŻwR 112
8 ... ... ... Religia 35 ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....