6a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 G.dyr-z.rozwija 112 Muzyka 35 Historia 36 Angielski 28 ...
2 Polski 106 Infor Gr 1 114Infor Gr 2 103 Angielski 28 Polski 106 Technika 105
3 Matematyka 104 Geografia 112 Polski 106 Polski 106 Matematyka 104
4 WF HS 2 Biologia 105 Matematyka 104 Matematyka 104 WF HS 2
5 Angielski 28 Historia 36 Religia 35 Plastyka 35 Polski 106
6 Godz. Wych. 36 WF HS 2 WF HS 2 Religia 35 WdŻwR 112
7 ... ... ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

6b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Muzyka 107 Technika 105 Godz. Wych. 105 Matematyka 104 Matematyka 104
2 Geografia 112 Historia 36 WF HS 4 Biologia 105 Angielski 28
3 Infor Gr 1 114Infor Gr 2 103 Polski 27 Polski 27 Polski 27 WF HS 4
4 Matematyka 104 Polski 27 Angielski 28 Historia 106 Plastyka 107
5 Polski 27 Angielski 28 Matematyka 30 WF HS 4 ...
6 ... WF HS 4 Religia 35 G.dyr-z.rozwija 112 ...
7 ... Religia 35 ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....