5a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 G.dyr-z.rozwija 111 WdŻwR 112 Infor Gr 1 103 Infor Gr 2 103 Technika 105
2 Muzyka 107 Angielski 111 Biologia 105 Polski 27 Godz. Wych. 107
3 Geografia 112 Historia 36 WF HS 3 Angielski 111 Plastyka 107
4 Polski 27 Religia 35 Polski 27 Religia 37 Historia 36
5 Matematyka 104 Polski 27 Polski 27 Matematyka 104 WF HS 4
6 WF HS 4 Matematyka 104 Angielski 111 WF HS 4 WFOR HS 5
7 Kajaki/Sz/ HS 4 Kajaki/Sz/ HS 4 Matematyka 104 Kajaki/Sz/ HS 4 Kajaki/T/ HS 5
8 ... Kajaki/Sz/ HS 4 WF/OR HS 2 Kajaki/Sz/ HS 4 ...
9 ... Kajaki/Sz/ HS 4 ... Kajaki/Sz/ HS 4 ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

5b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ... Historia 36 Polski 113 Plastyka 35 Polski 113
2 Angielski 111 Matematyka 30 Matematyka 30 Muzyka 35 WF HS 1
3 WF HS 3 Polski 113 WF HS 1 Infor Gr 1 114Infor Gr 2 103 Biologia 105
4 Matematyka 30 Angielski 111 Godz. Wych. 113 WF HS 1 Matematyka 30
5 Polski 113 Technika 105 Geografia 112 Religia 30 Angielski 111
6 Polski 113 Religia 35 G.dyr-z.rozwija 114 ... Historia 36
7 ... ... ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....