4a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Infor Gr 1 103 G.dyr-z.rozwija 111 WF HS 5 Przyroda 105 Infor Gr 2 103
2 Przyroda 105 Technika 105 Polski 113 Matematyka 107 Muzyka 35
3 Religia 35 Angielski 28 Polski 113 Matematyka 107 Polski 113
4 Polski 113 Matematyka 107 Angielski 36 Plastyka 35 Angielski 112
5 Historia 106 Polski 113 Religia 105 Godz. Wych. 28 WdŻwR 112
6 WF HS 5 WF HS 5 Matematyka 107 WF HS 5 WF/OR HS 2
7 Kajaki/T/ HS 5 Kajaki/T/ HS 5 WF/OR HS 2 Kajaki/T/ HS 5 ...
8 Kajaki/T/ HS 5 Kajaki/T/ HS 5 ... Kajaki/T/ HS 5 ...
9 ... Kajaki/T/ HS 5 ... Kajaki/T/ HS 5 ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

4b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Przyroda 105 Infor Gr 1 103 Przyroda 37 Godz. Wych. 112 Historia 36
2 Matematyka 104 Muzyka 35 WF Gr1 HS 1WF Gr2 HS 5 Matematyka 104 Matematyka 104
3 Polski 113 Technika 105 Matematyka 104 Plastyka 35 Angielski Gr1 112Angielski Gr2 111
4 Angielski Gr2 111Angielski Gr1 112 Polski 113 Religia 105 Polski 113 Polski 113
5 WF Gr1 HS 1WF Gr2 HS 5 WF Gr1 HS 1WF Gr2 HS 5 Angielski Gr1 28Angielski Gr2 111 Polski 113 WF Gr2 HS 5WF Gr1 HS 1
6 G.dyr-z.rozwija 112 ... ... Infor Gr 2 103 Religia 107
7 ... ... ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....