Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

            Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu kajakarstwo na rok szkolny 2020/2021. O przyjęcie do klasy sportowej mogą starać się uczniowie obecnych klas III urodzone w roku 2010 i 2011 niezależnie od miejsca zamieszkania

  1. Terminy przeprowadzenia testu:

Złożenie dokumentacji w szkole; 17-19.08.2020

Testy sprawnościowe; 20-21.08.2020

Ogłoszenie list uczniów; 27.08.2020

  1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Floriana Szarego, hala sportowa.

Uczestnicy testu muszą być wyposażeni w strój sportowy.

Chęć przystąpienia do klasy sportowej oraz wszelkie informacje rodzice mogą uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr. telefonu 914609755, trenerów I.Trzciński 694825411, P.Szczeszek 601880657.

Zajęcia praktyczne w czasie wakacji;

przystań kajakowa KS Wiskord ul. Traktoorowa 1,

poniedziałki, czwartki godz. 17.00, soboty; godz.10.00

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się
wyłącznie w dniu 18.06.2020 r.
w godzinach 13:00-15:00.

Wejście od hali sportowej.

W przypadku nie odebrania stypendium
we wskazanym terminie
konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr 91 4609 755.

UWAGA !!!

Zwrot opłaty za obiady za miesiąc marzec 2020 r.

Rodzice uczniów, którzy dokonali wpłaty za obiady za miesiąc marzec 2020 r., proszeni są o napisanie pisma do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Szczecinie z prośbą o zwrot niewykorzystanej kwoty od dnia 12.03.2020 r.

     W piśmie proszę podać, którego dziecka dotyczy zwrot (imię i nazwisko dziecka, klasa), kontaktowy nr telefonu oraz nr rachunku bankowego, na który będzie zwrócona nadpłacona kwota.

Prośbę należy dostarczyć do szkoły lub wysłać drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trwająca epidemia COVID-19 wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii Szkołą Podstawowa nr 12 w Szczecinie organizuje dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

Instrukcja do naboru wniosków na dyżur wakacyjny

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola - wakacje

W dniach 02.06.2020r. do 30.06.2020r. trwać będzie nabór kandydatów do świetlicy szkolnej dla przyszłych klas I-IV.

Zapisując dziecko do świetlicy rodzic powinien:

  • zapoznać się z regulaminem obowiązującym w świetlicy, zakładka:

Świetlica

  • pobrać wymagane dokumenty ze strony internetowej szkoły, zamieszczone w zakładce:

Świetlica/Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

  • komplet dokumentów (karta zgłoszenia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu) należy przesłać w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w tytule maila prosimy podaćimię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/21          

(Uwaga! Rodzice uczniów przyszłych klas I w temacie e-maila podają imię, nazwisko i wpisują tylko klasa I   Przykład: Ewa Nowak, kl. I)

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.