Szkoła Podstawowa nr 12 im. Konstantego I. Gałczyńskiego

w Szczecinie

nprcz belka men bn ik nck kolor rgb

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Zajęcia Terapeutyczne „Grupa Wsparcia”

Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w środy o godz. 16.15- 17.45.


Terminy zajęć
09.03.2022, 23.03.2022, 06.04.2022, 20.04.2022, 04.05.2022, 18.05.2022, 01.06.2022,  22.06. 2022


Na uczestnictwo w zajęciach potrzebna jest zgoda rodziców.

Zajęcia są prowadzone przez pedagoga szkolnego mgr G. Koćmiel.

Cele szczegółowe:

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:

 • - odreagowania emocji,
 • - rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • - lepszego zrozumienia ludzkich zachowań,
 • - otrzymywania wsparcia od grupy,
 • - przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
 • - poznania i nazywania własnych emocji.

Cele edukacyjne dotyczą przede wszystkim:

 • - uczenia stawiania granic, odmawiania,
 • - przełamywania nieśmiałości,
 • - uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • - uczenia nawiązywania kontaktów,
 • - umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • - umiejętności wytyczania celu,
 • - umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
 • - wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
 • - uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • - uczenia współpracy i współdziałania.

Cele rozwojowe dotyczą głównie:

 • - poznania samego siebie,
 • - poznania swoich mocnych i słabych stron,
 • - poznania swoich talentów, zdolności,
 • - budowania poczucia własnej wartości,
 • - doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych,
 • - kształtowania inteligencji emocjonalnej - rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć,
 • - doskonalenie informacji zwrotnych.

Treści programu:

 • Integracja
 • Wzajemne poznanie
 • Budowanie pozytywnej samooceny
 • Role społeczne
 • Uczucia
 • Empatia
 • Skuteczna komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem

Metody pracy:

 • praca w kręgu –umożliwia wszystkim uczestnikom grupy bezpośredni kontakt 
  wzrokowy, sprzyja nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego,
 • rundka – pozwala na dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami,
 • „burza mózgów” - aktywizuje grupę i wyzwala jej potencjał twórczy, służy tworzeniu pomysłów na rozwiązanie określonego problemu,
 • rysunki i prace plastyczne – pozwala przekazać dzieciom, które mają trudności z werbalizacją wiedzy o świecie oraz stosunku emocjonalnego do jego elementów,
 • inscenizacje, odgrywanie scenek – umożliwia wczucie się w sytuację innej osoby i jej zrozumienie, poruszenie ważnego problemu, odreagowanie emocjonalne ze zwrotną informacją od uczestników grupy
 • zabawa – uwalnia dzieci od negatywnych przeżyć, służy relaksowi i wprowadzeniu dobrego nastroju, podnosi energię grupy, sprzyja integracji
 • gry psychologiczne – wprowadzają do grupy nową sytuację, w której uczestnicy zajęć zdobywają nowe doświadczenia, kończą się omówieniem.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.