Szkoła Podstawowa nr 12

w Szczecinie

PE logo

                    

 
A- A A+
 

Prowadzimy REKRUTACJĘ uczniów do klasy IV sportowej

O przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego o profilu kajakarstwo mogą starać się 2010 – 2011 (obecne klasy III)

  1. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – 914609755

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy ogólnodostępnej z oddziałem sportowym w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

  1. Dokumenty w wersji papierowej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
  2. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia koronawirusem a trwającą rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas I można zapisywać dzieci:

  1. Przez stronę naboru https://nabor.pcss.pl/szczecin/ i wówczas konieczny kontakt telefoniczny w celu podania identyfikatora zgłoszenia/wniosku.
  2. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z obowiązkowym podaniem numeru kontaktowego.
  3. Telefonicznie pod numerem tel. 914609755.

O dalszych instrukcjach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie szkoły.

Wymagania wobec uczniów kandydatów do klasy sportowej IV

O przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV mogą starać się dzieci urodzone w latach 2008 - 9

Dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły i u wychowawców klas.

1. Złożenie w terminie do 04.04.2018r. (21-24.05.2018r w postępowaniu uzupełniającym) w sekretariacie szkoły, lub
u wychowawcy następujących dokumentów związanych z klasą sportową 4:

a) podanie rodzica o przyjęcie do oddziału sportowego o profilu kajakarstwo (zał. nr 1)

b) oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2)

oraz po zakwalifikowaniu dziecka do klasy;

- orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej

tzw. „Książeczka zdrowia sportowca”  (należy dostarczyć do dnia 21.06.2018r.)

c) deklaracja rodzica o gotowości zapisania dziecka do klubu patronackiego – KS WISKORD SZCZECIN (zał. nr 3)

2. Udział w teście oceniającym kompetencje kandydata.

10 kwietnia 2018r. godz. 16.30 – 18.00 (29.05.2018r. w postępowaniu uzupełniającym)

Hala sportowa SP12 ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie

Test składa się z trzech bloków: 2 sprawdzianów umiejętności oraz predyspozycji antropometrycznych (zał. nr 4)

Uczestnicy testu muszą być wyposażeni w strój sportowy na halę

3. Do dnia 13.04.2018r. (4.06.2018r w postępowaniu uzupełniającym)

Komisja przedstawi listę kandydatów, którzy spełnili wymagania proceduralne (złożyli odpowiednie dokumenty i przystąpili do sprawdzianu) wraz z liczbą przyznanych punktów.

4. W dniu 16.04.2018r. (6.06.2018r w postępowaniu uzupełniającym)

zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz zostali wstępnie zakwalifikowani do klasy sportowej.

5. W dniach 16-19.04.2018r. (6-7.06.2018r w postępowaniu uzupełniającym)

rodzice kandydata składają pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia do klasy sportowej (zał. nr 5)

oraz deklarację członkowską dziecka w klubie patronackim. (zał. nr 6)

6. W dniu 23.04.2018r. (11.06.2018r w postępowaniu uzupełniającym)

zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do klasy sportowej

Na podstawie: Zarządzenia Nr 80/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.02.2018r.

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2015. All Rights Reserved.